Vedení města

Investiční plán 2023-2026

Rok 2023

 • Rekonstrukce  kulturního domu
 • Úpravy interiéru kulturního domu 
 • Rekonstrukce  pláště bytového domu v Ronově nad Sázavou 17
 • Nové oplocení zahrady  Mateřské školy
 • Realizace  architektonické soutěže na studii náměstí za předem stanovených podmínek
 • Oprava chodníků v Tyršově ulici v návaznosti na opravy rozvodů ČEZ
 • Odbahnění rybníku  Němečák a záchytného  rybníku u Jablonecké nádrže
 • Výstavba  klubovny v Poříčí
 • Modernizace  veřejného osvětlení etapa 1
 • Chodník k Jablonecké nádrži
 • Rekonstrukce  plášť bytového domu v Ronově nad Sázavou 25

Rok 2024

 • Revitalizace školní zahrady Mateřské školy – úprava zahrady a herní prvky
 • Modernizace veřejného osvětlení etapa 2
 • Zahájení prodeje parcel v lokalitě „K Hesovu“
 • Bytový dům v lokalitě Husova
 • Oprava střechy a opláštění sportovní haly
 • Po převzetí majetku TJ Sokol zahájíme výstavbu tribuny a rekonstrukci venkovních hřišť
 • Kanalizaci ve Hřištích
 • Připravíme koncept obnovy hřbitova včetně výstavby smuteční síně.
 • Postavíme technickou infrastrukturu první etapy v lokalitě „K Hesovu“
 • Přechod pro chodce, nebo přechodové místo v Keřkově
 • Realizujeme opatření v rámci pozemkové úpravy v České Jablonné
 • Realizace Skateparku 
 • Rekonstrukce rybníků v Dolní Jablonné
 • Rekultivujeme  skládku v Ronově nad Sázavou

Rok 2025

 • Zahájíme revitalizaci náměstí – etapa č.1
 • Chodník v Dobré směrem na Žižkovo Pole
 • Vybudujeme chodník v Keřkově směrem na Hesov
 • Rozšíříme skládku v Ronově nad Sázavou
 • Realizujeme propojení ulice Jižní směrem k Osivě
 • Připravíme sítě na pozemcích pro drobné podnikání v lokalitě Pod Osivou
 • Opravíme opláštění části Základní školy
 • Výstavba areálu technických služeb

Rok 2026

 • Opravíme chodník z náměstí k vlakovému nádraží
 • Zahájíme rekonstrukci Sokolovny
 • Dokončíme úpravy hřbitova a parku u něj
 • Obnovíme plášť DPS a vystavíme výtah
 • Zahájíme revitalizaci náměstí – etapa č.2
 • Postavíme technickou infrastrukturu  druhé etapy v lokalitě „K Hesovu“

Postranní menu