Vedení města

Stavební úpravy bytu v 1. NP v DPS, Tržiště 254, 582 22 Přibyslav

Téma: stavební práce
Typ: malého rozsahu
Místo podání nabídek: osobně na podatelnu MÚ Přibyslav, doporučeně poštou na adresu zadavatele
Zodpovídá: Ing. Ludmila Benešová
Schválil: Rada města Přibyslav dne 29. 4. 2024 č. usnesení 132/2024
Obeslaní dodavatelé: 
Seznam uchazečů:
Vybraný uchazeč: 
Hodnotící kriterium: celková nabídková cena v Kč bez DPH
Místo plnění: Přibyslav
Smlouva: součástí nabídky
Celková cena: 
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Benešová
Příslušný odbor: odbor správy majetku
Datum zveřejnění: 30.4.2024
Datum podání nabídek do: 22.5.2024
Termín zahájení plnění: 06/2024
Termín dokončení plnění: 09/2024
Skutečný termín zahájení plnění: 
Skutečný termín dokončení plnění:

Postranní menu